About best personal achievable body proportions

A constitution is the main law everywhere. Human body constitution is not an exclusion. The last is determining by human genetics. Every one of us is unique in his or her genetics and so in body constitution too. All the diversity of body constitutions are conditionally classified into three main types (Sheldon’s “somatotypes”): ectomorphic, mesomorphic and endomorphic. Now this classification is almost forgotten and not used in real practice but in vain. The classification of these types of body constitution is extremely important in the sense that it shows that each of us in his/her body shape has best personal achievable body proportions. These proportions cannot be surpassed, but they are the standards to which each of us should strive in improving personal’ body shape. For neck and waist circumference measuring you can order inexpensive comfortable tape directly on our website on the link.

Automatic Sports Body Measuring Tape

***

Конституція є основним законом всюди. Конституція тіла людини не є винятком. Остання визначається його генетикою. Кожен з нас унікальний у своїй генетиці, а тому і в конституції тіла. Все розмаїття конституцій тіла умовно поділяють на три основні типи («соматотипу» Шелдона): ектоморфний, мезоморфним і ендоморфний. Тепер ця класифікація майже забута і не використовується в реальній практиці, але марно. Класифікація цих типів побудови тіла надзвичайно важлива в тому сенсі, що вона показує, що кожен з нас у своїй формі тіла має кращі особисті досяжні пропорції. Ці пропорції не можуть бути перевищені, але вони є стандартом, до якого кожен з нас повинен прагнути в поліпшенні власної форми тіла. Для вимірювання обсягу шиї та живота ви можете замовити недорогу зручну стрічку безпосередньо на нашому веб-сайті за посиланням.

***

Конституция является основным законом везде. Конституция тела человека не является исключением. Последняя определяется его генетикой. Каждый из нас уникален в своей генетике, а потому и в конституции тела. Все разнообразие конституций тела условно разделяют на три основных типа («соматотипы» Шелдона): эктоморфная, мезоморфная и эндоморфная. Теперь эта классификация почти забыта и не используется в реальной практике, но напрасно. Классификация этих типов строения тела чрезвычайно важна в том смысле, что она показывает, что каждый из нас в своей форме тела имеет лучшие личные достижимые пропорции тела. Эти пропорции не могут быть превзойдены, но они являются стандартами, к которым каждый из нас должен стремиться в улучшении собственной формы тела. Для измерения окружности шеи и живота вы можете заказать недорогую удобную ленту прямо на нашем сайте по ссылке.

webhnd.com

Leave your comment

avatar
  Subscribe  
Notify of