Paradox and paradigm of health and disease

Paradox, but between health and illness, the wall is built. The Charter of the World Health Organization states that “health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.” This understanding of health and disease is not true and is even harmful. There is no doubt that to restore, not to mention a serious chronic illness, you need wonderful health. The essence of the paradigm is that each person has his own health and that everyone in life meets with illnesses, therefore one of the most important elements of life is the dialectic of relations of health and diseases (diseases), that each person’s health is important for life, for resistance to diseases, for recovery from diseases, as well as for the most favorable possible variants of chronic diseases. Health and disease – non-non-opposable categories and diseases cannot be avoided by anyone. Read more here.

APPLEhealthillness

***

Парадокс, але між здоров’ям і хворобою побудована стіна. У Статуті Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я ствердується, що «здоров’я – це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороби або вад». Це розуміння здоров’я і хвороби не є вірним і навіть шкідливе. Немає сумнівів в тому, що для одужання, не кажучи вже про перенесення серйозної хронічної хвороби, вам потрібно відмінне здоров’я. Суть парадигми в тому, що у кожної людини є своє здоров’я і що кожен у житті зустрічається з хворобами, тому одним з найважливіших елементів життя є діалектика відносин здоров’я і хвороби (хвороб), що важливе здоров’я кожної людини для життя, для протистояння захворюванням, для одужання від захворювань, а також для найбільш сприятливих можливих варіантів протікання хронічних захворювань. Здоров’я і хвороба – непротиставлювані категорії і хвороби не може уникнути ніхто. Детальніше читайте тут.

***

Парадокс, но между здоровьем и болезнью выстроена стена. В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения говорится, что «здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или пороков». Это понимание здоровья и болезни не является истинным и даже вредно. Нет сомнений в том, что для выздоровления, не говоря уже о перенесении серьезной хронической болезни, вам нужно отличное здоровье. Суть парадигмы в том, что у каждого человека есть свое здоровье и что каждый в жизни встречается с болезнями, поэтому одним из важнейших элементов жизни является диалектика отношений здоровья и болезней (болезней), что важно здоровье каждого человека для жизни, для устойчивости к заболеваниям, для выздоровления от заболеваний, а также для наиболее благоприятных возможных вариантов протекания хронических заболеваний. Зодовье и болезнь – не-противопоставляемые категории и болезни не может избежать никто. Подробнее читайте здесь.

webhnd.com

Leave your comment

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of